Quick Search:       Advanced Search

Selection of annual excellent thesis: Recommend(0)   Not recommended(0)

LAI Shengmin,YANG Jingsui,XIONG Fahui,LIU Zhao,TIAN Yazhou,Xu Xiangzhen,ZHANG Lan,CHEN Yanhong,GAO Jian.2015.The Origins of Zedang Peridotite in Eastern Yarlung-Zangbo Suture in Tibet[J].Acta Geologica Sinica(),89(z2):39
    Download PDF
LAI Shengmin  YANG Jingsui  XIONG Fahui  LIU Zhao  TIAN Yazhou  Xu Xiangzhen  ZHANG Lan  CHEN Yanhong  GAO Jian
DOI:
Abstract:
      
Key words:
The Origins of Zedang Peridotite in Eastern Yarlung-Zangbo Suture in Tibet    Download Fulltext
View Full Text  View/Add Comment  Download reader
WeChat