Quick Search:       Advanced Search

Preprint articles

Search By Key
Total  47 Records  Total  3 Pages  No.1   First Page Last Page Jump To Page
Article NO.TitleAuthor NameStart PageEnd PageCopy
20090225002 Bayan Obo carbonatites: a polyphase intrusive and extrusive carbonatite-based on their texture evidences wangkaiyi   
20090216001 The basement of the South China Sea area: tracing the Tethyan Realm Liu Hai-Ling   
20090119002 Natural Gas Geochemistry in Tarim Basin, China and Its Application to Gas Filling History Liu Quanyou   
20081215001 Palaeoecology of Early Ordovician Reefs in Yichang Area, Hubei Xiao Chuantao   
20081212001 SHRIMP Zircon Ages for Refining the Chronostratigraphic Classification of the Meso- and Neoproterozoic in North China and review Gao Linzhi   
20081124001 Sulfur Isotope of Framboidal Pyrite in the Permian- Triassic Boundary Clay in Meishan, Zhejiang, China zhangjun,Lianghandong,Hexiaoqing,yangye and chenbaohua   
20081111001 A New Species of Enantiornithes (Aves: Ornithothoraces) based on a Well-Preserved Specimen from the Qiaotou Formation of Northern Hebei, China wang xuri   
20081026001 Evaluating the provenance of metasedimentary rocks of the Jiangxian Group from the Zhongtiao Mountain using whole-rock geochemistry and detrital zircon Hf isotope Li Qiugen   
20081010002 Rb-Sr isotope dating of the Jinshan gold deposit, northeast Jiangxi province, south China MAO Guangzhou and HUA Renmin   
20081010001 Maceral and mineral compositions of the “barkinite” liptobiolith from the Jinshan Mine, Anhui Province, China Sun Yuzhuang   
20080825001 New Braoriid arthropods from the Early Cambrian Peng Jin   
20080815001 Laboratory Simulation of Vertical Hydrocarbon Microseepage WANG Guojian   
20080726001 Zircon La-ICP-MS U-Pb dating of volcanic rocks and granites along the Wuyishan belt: Constraints on the timing of late Mesozoic tectonic events in SE China xu xianbing   
200805014 DAI Qunwei,DONG Faqin,DENG Jianjun   
200803017 ZHENG Lunju,LI Jijun,LU Shuangfang,XUE Haitao,HUO Qiuli,XU Qingxia   
200803016 JIANG Qigui,LI Zhongquan,Timothy KUSKY,YING Danlin,GUO Xiaoyu,LI Hongkui   
200803015 QIN Jianzhong,ZHANG Xuefeng,HU Wenxuan,JIN Zhijun,ZHANG Juntao,QIAN Yixiong,ZHU Jingquan,ZHU Dongya,WANG Xiaolin,XIE Xiaomin   
200803014 MENG Qingqiang,LI Yanping,CHEN Shumin,SONG Yongzhong,ZHANG Erhua,SHEN Jiagang,ZHENG Jianbin   
200803013 TENGER,LI Meijun,WANG Tieguan,LIU Ju,ZHANG Meizhu,LU Hong,MA Qinglin,GAO Lihui   
200801005 YUAN Chongxi   
WeChat