s
  • 首页
  • 学报简介
  • 编委会
  • 投稿指南
  • 常见问题解答
  • 预出版
  • 过刊浏览
  • 联系我们
  • Engilsh

 

A new species of Coniopteris moguqiensis sp. nov. from the Middle Jurassic Wanbao Formation in Eastern Inner Mongolia, China

A new understanding of the sedimentary environment of the Laiyang Group in the Lower Cretaceous of Lingshan Island, Shandong Province, East China

Application of Statistical Methods on Biomarker for Geochemical Evaluation and Genetic Type Determination of Gas Condensates in the Persian Gulf and Coastal Fars, Southern

Carboniferous highly fractionated I-type granites from the Kalamaili fault zone, eastern Xinjiang, NW China Petrogenesis and tectonic implications

Characteristics and Genesis of Es1 Productive Sandstone Reservoir (Paleogene), Nanpu Sag, East China

Chronological constraints on late Paleozoic collision in the Southwest Tianshan Orogenic Belt, China evidence from the Baleigong Granites

Detrital zircon U-Pb ages and geochemistry of the Silurian to Permian sedimentary rocks in central Inner Mongolia, China implications for closure of the Paleo-Asian Ocean

Detrital zircon U-Pb dating of Nanshuangyashan Formation in the Jiamusi Massif, NE China and its tectonic implications

Detrital Zircons U–Pb Geochronology and Provenance of Bayan Obo Group, the North Margin of North China Craton New Implications for the Position of NCC in Rodinia

Discovery of ~1.37 Ga Granite in the Eastern Part of the Northern Margin of the North China Craton and its Geological Significance

Early Cretaceous adakitic rocks in the northern Great Xing’an Range, NE China Implications for the final closure of Mongol-Okhotsk Ocean and the regional extensional setting

Early Miocene Paleoaltitude of The Tuotuohe Basin, Central-Northern Tibetan Plateau and Its Tectonic Implications

Early Permian A-type Granites and Their Tectonic Implications, Zhangdaqi Area, Inner Mongolia (China)

Evaluation methods of profitable tight oil reservoir of lacustrine coquina a case study of Da'anzhai Member of Jurassic in Sichuan Basin

Experimental Study of Dissolution-Alteration of Amphibole in a Hydrothermal Environment

Geochemical Characteristic of Charnockites in North Margin of North China Craton Indicating the Significiant of the Neoarchean Tecnotic Event

Geochemical characteristics of Wuyang siliceous rocks from the southern margin of North China Craton and its constrain on the formation environment of BIF of Tieshanmiao F

Geochemistry and Petrogenesis of Late Ediacaran Rare-metal Albite Granites of the Arabian-Nubian Shield

Geological Characteristics and Metallogenic Setting of Representative Magmatic Cu-Ni Deposits in the Tianshan-Xingmeng Orogenic Belt, Central Asia

Macro-and Microstructural, Textural Fabrics and Deformation Mechanism of Calcite Mylonites from Xar Moron-Changchun Dextral Shear Zone, Northeast China

Meso-Cenozoic Tectonothermal History of Permian Strata, Southwestern Weibei Uplift Insights from Thermochronology and Geothermometry

New Evidence For Cretaceous Age of The Nonmarine Bivalve Assemblage From The Mesozoic In Paekto-dong, Sinuiju City, The Democratic People’s Republic of Korea

Ore Genesis for Stratiform Ore Bodies of the Dongfengnanshan Copper Polymetallic Deposit in Yanbian Area, NE ChinaConstrains from LA–ICP–MS in situ Trace Elements and Sulfide S–Pb Isotopes

Origin of the Boron in the Gas Hure Salt Lake of the Northwestern Qaidam Basin, China Evidence from Hydrochemistry and Boron Isotopes

Permian Tectonic Evolution in the Middle Part of Central Asian Orogenic Belt Evidence from Newly Identified Volcanic Rocks in Bilutu Area, Inner Mongolia

Petrogenesis of Early Carboniferous Alkaline Basalt from the Wusun Mountain Implications for Tectonic Evolution of the Western Yining Block (NW China)

Petroleum origins and accumulation patterns in the Weixinan Sag in the Beibu Gulf Basin,taking the B subsag as an example

Recognition of early Paleozoic magmatisms from the supposed Proterozoic basements of the Zhalantun, Great Xing’an Range, NE China

Research and Application of In-seam Seismic Survey Technology for Disaster-causing Potential Geology Anomalous Body in Coal Seam

Tectonic Uplift during the last stage of the Late Pleistocene in the Yili Basin evidence from ESR and OSL dating of Sediments in the Huocheng area, Xinjiang

The Early Permian Woniusi Flood Basalts from the Baoshan Terrane, SW China Petrogenesis and Geodynamic Implications

The Impact of Climatic and Environmental Factors on n-Alkanes Indices in Southwestern Tibetan Plateau

The late Early Cretaceous Mo Mineralization in the South China Mo Province Constraints from U–Pb and Re–Os Geochronology of the Lufeng Porphyry Mo Deposit

Timing and Processes of Ore Formation in the Qingchengzi Polymetallic Orefield, Northeast China Evidence from 40Ar39Ar Geochronology

Triassic granitic magmatism at the northern margin of the North China Craton Geochronology, geochemistry, and implications for the tectonic evolution of the Central Asian Orogenic Belt

U-Pb ages and Hf isotope of Zircons from a Carbonatite Dyke in the Bayan Obo Fe-REE Deposit in Inner Mongolia its Geological Significance

Zircon U-Pb Ages and Geochemistry of Permo-Carboniferous Mafic Intrusions in the Xilinhot Area, Inner Mongolia Constraints on the Northward Subduction of the Paleo-Asian O

 

 

 

 

Aleksandra ŠAJNOVI?, Nenad GRBA, Franz NEUBAUER, Milica KAŠANIN-GRUBIN, Ksenija STOJANOVI?, Nenad PETKOVI?, Branimir JOVAN?I?EVI?

BAI Zhongkai, CHENG Minghua, CHEN Cheng, HUO Junzhou, ZHANG Junfeng, ZHOU Xingui, GAO Yongjin, ZHAO Bo, QIU Haijun, HAN Miao, YANG Youxing, SUN Zhichao, MIAO Miaoqing, ZHANG Jinhu, LI Qingyao

DING Bo, LIU Hongxu, ZHANG Chuang, LIU Hongjun, LI Ping, ZHANG Bin

HAN Tonglin, YU Changqing, DING Xiaozhong, TIAN Zhenyu, ZHENG Xiaojie, HAN Kunying, PANG Jianfeng, XU Kejuan, WANG Liang, WANG Dan, LIN Jingxing

HAN Zhenyu, YU Xiaowei, LI Shoujun, ZHU Decheng, WANG Zhongliang, YU Xiaojing, Wang Ligong

He Sheng, Li Ziying, Guo Dongfa, Wang Yongjian, Zhang Chuang, Guo Jian, Fan Zengwei

LIANG Hao, CHEN Jiafu, LIU Bo, YANG Hongzhang, XIN Mingyang

LIU Xin, WANG Feng, LIU Baojun, TIAN Jingchun, SHANG Ting, MA Jiong, ZHANG Zhongyi, ZHANG Xiaolei

LIU Zongbao, SHANG Yunzhi, ZHAO Rongsheng, LIU Fang, XUE Xinyu, LIU Yunyan

Mohamed ABD EL MONSEF

QI Yu, JU Yiwen, MENG Shangzhi, YU Kun, LI Wuyang, JIA Tianrang, WU Jianguang, CHEN Wangang, LUO long

SONG Tianrui, ZHENG Ning, LIU Yongqing, KUANG Hongwei, PENG Nan, LI Chao, YAN Qinggao, TANG Jigang, GAO Linzhi, ZHU Zhicai, XIA Xiaoxu, WANG Yuchong

SUN Tengjiao, LUO Xiaoping, QING Hairuo, KOU Xueling, SHENG Zhongming, XU Guosheng, ZUO Yinhui

TAO Chuanqi, WANG Yanbin, LI Yong, NI Xiaoming, GUO Hui, GAO Xiangdong

WANG Xuri, JU Shubin, WANG Yang

XIANG Kun, XUE Chuandong, YANG Tiannan, XIE Zhipeng, XIN Di, JIANG Lili, LAI Ruijuan

Xiaoying Han, Liangjie Tang, Shang Deng, Zicheng Cao

Xu Hai, Gao Junbo, Yang Ruidong, Du Lijuan, Liu Zhichen, Chen Jun, Feng Kangning, Yang Guanghai

YUAN Yuan, SHAN Yansheng, TANG Yue, CAO Daiyong

ZHANG Junjian, WEI Chongtao, LUO Jinhui, LU Guanwen, QUAN Fangkai, ZHENG Kai, PENG Yujie

ZHANG Xu, LIU Chenglin, LI Bing, WU Linqiang, GUI Herong, WANG Ziling, ZHANG Zhihui, LIANG Dexiu

ZHANG Yaoyao, CHU Fengyou, LI Zhenggang, DONG Yanhui, LONG Jiangping, WANG Hao, ZHU Jihao, LIU Jiqiang

ZHAO Hui, YANG Jingsui, LIU Fei, XIONG Fahiu, LIAN Dongyang, YAO Hu

ZHONG Ning, LI Haibing, JIANG Hanchao, LU Haijian, ZHENG Yong, HAN Shuai, YE Jiachan

ZHU Rukai, CUI Jingwei, DENG Shenghui, LUO Zhong, LU Yuanzheng, QIU Zhen

 

AN Yanfei, HE Kai, WANG Mina, QIN Tan, DING Min

Bahram Alizadeh, Mehrab Rashidi, Alireza Zarasvandi, Seyed Rasoul Seyedali, Mohammad Hasan Aliee

Berna YAVUZ PEHLIVANLI

Biraja P. Das, Mallickarjun Joshi, Ashutosh Kumar

CHEN Liuqin, GUO Fusheng, LIU Fujun, XU Huan, DING Ting, LIU Xin

CUI Mingming, WANG Zongxiu, FAN Aiping, GAO Wanli, Li Jinbu, Li Yijun

DAI Xiaojuan, TANG Huafeng, ZHANG Tao, ZHAO Pengjiu, XU Chunming, KONG Tan, ZHAO Tianliang, WANG Pujun

DONG Shunli, YAN Zhaokun, REN Jing, WANG Xinwei, Zhao Shaoze, Deng Tao

DU Shuheng, SHI Guoxin, SHI Yongmin, KOU Gen, ZHOU Bo, XU Feng

FENG Renpeng, ZUO Yinhui, YANG Meihua, ZHANG Jiong, LIU Zhi, ZHOU Yongshui, HAO Qingqing

Guanghao Ha, Zhonghai Wu, Jiameng Zuo

GUO Changbao, WU Ruian, ZHANG Yongshuang, REN Sanshao, YANG Zhihua, LI Xue

HOU Jianglong, JIANG Biao, DAI Hongzhang

Khawar Ashfaq AHMED, Sarfraz KHAN, Mahmood SULTAN, UMAIR Bin Nisar, Kalim ULLAH, MUAYYAD Younis Al-Hseinat

 

LI Ji, LUO Yongming, WANG Yue, XU Guangfu, MA Zhiheng

LI Peng, LIU Shanbao, LI Jiankang, SHI Guanghai, LIU Xiang

LI Zuochen, PEI Xianzhi, WEI Liyong, GUO Junfeng, XIAO Liang, LI Ruibao, PEI Lei, ZHAO Wenchuan, WANG Meng, CHEN Youxin, LIU Chengjun, ZHAO Shaowei, GAO Feng, SHAO Jiakun, Qin Li, ZHAO Changcun, ZHANG Zhen

LIANG Fei, YUAN Yalan

LIANG Feng, ZHANG Qin, CUI Huiying, MENG Qingqiang, MA Chao, LIANG Pingping, GUO Wei

LIU Feng, YANG Fuquan, CHAI Fengmei, HAN Dan

LIU Jie, SUN Meijing, GAO Hongfang, LI Xuejie

LIU Jin, ZHANG Jian, LIU Zhenghong, YIN Changqing, ZHAO Chen, CHENG Changquan, LIU Heng, Miao Yazhou

LIU Jingdong, JIANG Youlu, ZHU Rongwei, LI Jie

LIU Xiujin, LIU Wei, XIAO Wenjiao, WAN Bo

LYU Qiqi, LUO Shunshe, WANG Tongshan, SONG Daofu, TAN Cong, ZHANG Yan, GUAN Yulong

MOHAMMAD Sharifi, FARIBA Foroughi, EBRAHIM Ghasemi-Nejad, ALI Shekarifard, MOHSEN Yazdi-Moghadam, MEHDI Sarfi

QIN Jachen, LIU Yunhuan, WANG Qi, ZHANG Hu, ZHANG Yanan, LIU Mingjin, WU Xieting, GAO Zhenli, ZHANG Xiang

QIU Hong, ZOU Li, ZHANG Minsheng, ZHU Chaoqi, JIA Yonggang

SAFIA Al Menoufy

Shehta E. ABDALLAH, Mokhles K. AZER, Abdullah S. EL SHAMMARI

SINGH P. Chandra, PRAKASH D.

Song Wanbing, Cui Fanghua, Yang Hongzhi, Zhang Li, Wu Xinwei, Shi Jianmin, Zhang Chao

TANG Ling, SONG Yan, LI Qianwen, PANG Xiongqi, JIANG Zhenxue, LI Zhuo, TANG Xianglu, YU Hailong, SUN Yue, FAN Shichao, ZHU Lin

VALENCIANO Alberto, JIANGZUO Qigao, WANG Shiqi, LI Chunxiao, ZHANG Xiaoxiao, YE Je

WANG Dazhao, LIU Jiajun, ZHAI Degao, ZHEN Shimin, WANG Jiang, YANG Xi’an

WANG Jinjin, HUANG Yi, CHENG Xin, LONG Zhijie

WANG Li, LI Zongxing, LIU Chenglin, PENG Bo, FANG Xinxin, YUAN Guide

WEI Xiang, GUO Ying, CHENG Hanlie, MENG Xiangdong, CHENG Mingqian, YANG Ting, XU Chunmei

WEI Xiang, MENG Xiangdong, CHENG Mingqian, YANG Ting, WANG Guibin, XU Chunmei

XIE Jiatong, QIN Qirong, Fan Cunhui

XU Huan, GUO Fusheng, CHEN Liuqin, WANG Chao, ZHANG Weiqiang

XU Shenglin, CHEN Xuanhua, LI Tingdong, SHI Jianjie, DING Weicui, LI Bing, HUANG Penghui, ZHANG Yiping, ZHANG Yaoyao, MA Feizhou

XU Xiangzhen, YANG Jingsui, XIONG Fahui, GUO Guolin

YAN Zhaokun, DONG Shunli, LI Yong, SHAO Chongjian, ZHAO Shaoze

YANG Fucheng, LI Wenchang, LIU Xuelong, YANG Yunkai, WANG Shuaishuai, LUO Ying

YU Xuefeng, SHAN Wei, XIONG Yuxin, GENG Ke, SUN Yuqin, CHI Naijie, GUO Baokui, LI Dapeng, LI Hongkui, SONG Yingxin, YANG Deping

ZHANG Shaohua, LIU Chiyang, YANG Minghui, WANG Jianqiang, BAI Jianke, HUANG Hexin

ZHANG Wanyi, ZHANG Huirong, MA Yuan, WANG Xiaoyu, MISCHKE Steffen, ZHANG Chengjun

ZHAO Han, XIAO Qianru, YU Xiaoxuan, XIONG Fuhao, Gong Tingting, Wang Qiang

ZHAO Jie, HUANG Baochun, YAN Yonggang

ZHENG Rongguo, LI Jinyi, ZHANG Jin, Wenjiao Xiao, Li Yi

Zhichao LI, Yongxiang LI, Xiangxu XUE, Wenhou LI, Yunxiang ZHANG, Fu Yang

ZHONG Ning, JIANG Hanchao, LI Haibing, XU Hongyan, SHI Wei, ZHANG Siqi, WEI Xiaotong

ZHU Yu, LAI Shaocong, QIN Jiangfeng, ZHANG Zezhong, ZHANG Fangyi

2019.05.16

ABITKAZY Taskyn, DU Shuheng, XU Feng, SHI Yongmin

CAO Taotao, LIU Guangxiang, LIU Hu, DENG Mo, Han Yuanhong, HUANG Yanran, Andrew S. Hursthouse

CHAI Peng, ZHANG Zhiyu, HOU Zengqian

CHEN Zhong-Qiang, GUO Zhen

Cheng HUANG, Tianyang XU, Yiwen JU, Hongjian ZHU, Liting JU, Wuyang LI

Cunhui FAN, Cheng ZHONG, Yu ZHANG, Qirong QIN, Shun HE

Davood Raeisi, Hassan Mirnejad

DU Shuheng, SHI Yongmin

FAN Qingkai, LI Jianghai, LIU Zhonglan, Liu Chiheng

Farid Tezheh, Bijan Beiranvand, Hormuz Ghalavand, Mohammad Reza Kamali, Rahim Bagheri Tirtashi

Hammad Tariq JANJUHAH, Abubaker ALANSARI

HOU Zhenkun, LIANG Huqing, MA Shuqi, GAO Ruchao, WEI Xiang, GUO Yintong, YANG Chunhe

HUANG Wensong, CHEN Heping, XU Fang, MENG Zheng, ZHANG Fanqin, WU Suwei

Jin WU, Wen ZHOU, Shasha SUN, Shangwen ZHOU, Zhensheng SHI

Kamal Siahcheshm, Mohammad Shahsavari Bami

Liangliang YIN, Shaobin GUO

Liping Liu, Zhilei Sun, ByongJae Ryu, Lei Zhang, Le Zhang, Zuzhou Jiang, Wei Geng, Hong Cao, Xilin Zhang, Bin Zhai, Cuiling Xu, Zhicong Shen, Yonggang Jia

LIU Ye, LAI Jianqing, XIAO Wenzhou, JEFFREY M. Dick, DU Rijun, LI Shuanglian, LIU Chaoyun, WEN Chunhua, YU Xiaohang

Mabrouk SAMI, Theodoros NTAFLOS, Haroun A. MOHAMED, Esam S. FARAHAT, Christoph HAUZENBERGE, Nasser M. MAHDY, Khaled M. ABDELFADIL, Douaa FATHY

Mi LI, Yinghai GUO, Zhuangfu LI, Huaichang WANG, Jingxia ZHANG

Mingyang QIN, Zheng CAO, Jianhua GUO, Yanran HUANG, Lianpu SUN, Li DONG

MOHAMED Abd El-Wahed, SAMIR Kamh, MAHMOUD Ashmawy, ALY Shebl

NI Minjie, CHEN Shi, LIU Zichao, SHANG Fengkai, QI Jiafu, WANG Lishuang

QIN Xiwei, MA Haizhou, ZHANG Xiying, CHENG Huaide, HAN Jibin, LI Yongshou, MIAO Weiliang, HAI Qingyu

Ruyue WANG, Zongquan HU, Shengxiang LONG, Guangxiang LIU, Jianhua ZHAO, Wei DU, Shuai YIN

Shanyong LIU, Lin LI, Yuan YUAN, Yishan LOU, Zhonghui LI

Shufan LU, Xiangjian LUO, Shengjiang DU, Ben HE, Hongbin FU, Kuiyong LIU

WANG Wenqing, LIU Chiyang, ZHANG Dongdong, LIANG Hao

WEI Zhifu, WANG Yongli, WANG Gen , MA Xueyun, ZHANG Ting, HE Wei, YU Xiaoli

Xiangdong GAO, Yanbin WANG, Yong LI, Hui GUO, Xiaoming NI, Xiang WU, Shihu ZHAO

Xiaoqi WANG, Yanming ZHU, Yu LIU, Wu LI

Xinlu YAN, Songhang ZHANG, Shuheng TANG, Zhongcheng LI, Kaifeng WANG, Yongxiang YI, Feng DANG, Qiuping HU

Xiong Xin, Li Jian-kang, Wang Deng-hong, Li Shan-ping, Lin Hao

Xueyuan LI, Shangbin CHEN, Xiaoqi WANG, Yanming ZHU, Minghua CHANG, Clementine UWAMAHORO

Yang LI, Wei SHI, Shuheng TANG

Yue CHEN, Dongmin MA, Chen GUO, Fu YANG, Tian MU, Zheng GAO

ZHANG Xiangxin, GAO Yongfeng, LEI Shihe

Zhang Yingli, Jia Xiaotong, Wang Zongqi

ZHAO Xiaochen, LIU Chiyang, XIAO Bo, ZHAO Yan, CHEN Yingtao

ZHENG Yadong, ZHANG Jinjiang, ZHANG Bo

Zhipeng CHEN, Junping CUI, Zhanli REN, Shu JIANG, Xing LIANG, Gaocheng WANG, Chen ZOU

2019.05.24

ABDOLREZA Moghaddasi, HOSSEIN Vaziri-Moghaddam, ALI Seyrafian

Amit KUMAR, J. P. SHRIVASTAVA

CHEN Chao, HU Huabin, NIU Shuyin, ZHANG Fuxiang, LI Liang, BAI Xiaoxuan, SU Baoqi, CAO Yaqi, TONG Huayu

CHEN Jingsheng, LIU Miao, YANG Hao, LI Bin, YANG Fan, WANG Yan

DENG Yuan, CHEN Shiyue, PU Xiugang, YAN Jihua

DUAN Fenghao, LI Yongjun, ZHI Qian, YANG Gaoxue, LUO Xin, LI Yuhang

DUAN Fenghao, LI Yongjun, ZHI Qian, YANG Gaoxue

FAN Kunkun, SUN Renyuan, DEREK ELSWORTH, DONG Mingzhe, LI Yajun, YIN Congbin, LI Yanchao, CHEN Zhongwei, WANG Chunguang

GU Yuantao, LI Xiaoxia, YANG Shuguang, WAN Quan

GUO Chen, QIN Yong, MA Dongmin, Xia Yucheng, BAO Yuan, CHEN Yue, LU Lingling

Hong-Qi Liu, Shiqiong Liu, Yangsha Sun, Jie Tian, Lixi Liang, Sang Qin, Xiangjun Liu

JI Lei, LIU Fulai, WANG Fang, TIAN Zhonghua

JIA Wenbin, LI Yongsheng, MI Kuifeng, YU Xiaofei

JIANG Youlu, HU Hongjin, Jon GLUYAS, ZHAO Kai

KAPUR Vivesh V, KUMAR Kamlesh, MORTHEKAI P, CHADDHA Amritpal Singh

LI Bo, WANG Xingzhi, LIU Hongqing, WANG Yongjun, TIAN Jie, HUO Fei, GAO Zhaolong

LI Jingjing, WANG Luo, CAO Qi, Patrick RIOUAL, LEI Guoliang, CAI Binggui, ZHANG Jiaoyang, ZOU Yafei, YAN Yao, WAN Xiaoqiao, XIAO Jule

LI Peng, JIA Chengzao, JIN Zhijun, LIU Quanyou, BI He, ZHENG Min, WU Songtao, HUANG Zhenkai

LIU Lijun, WANG Denghong, HOU Jianglong, ZHAO Yue, ZHANG Yujie

LIU Xueqin, XING Lei, QIN Zhiliang, LIU Huaishan

NING Chuanxiang, MA Zhongliang, JIANG Zhenxue, SU Siyuan, LI Tingwei, ZHENG Lunju, WANG Guozhen, LI Fengxun

Qifeng YIN, Pengfei TAO, Shuo ZHENG, Qing HE, Yanfei AN, Quanshi GUO

QU Yue, SHAN Xuanlong, DU Tiantian, DU Xianli, ZHAO Rongsheng

SHI Qiang, XU Zhongyuan, LIU Zhenghong, DONG Xiaojie, Li Shichao

SUN Qian, JI Zhansheng, WU Guichun, WAN Xiaoqiao

SUN Tao, WANG Deng-hong, LI Chao, ZHANG Zeng-qi, SUN Bin, CHENG Wei, LI Wan-Ting, ZHANG Ai-ping

TIAN Hua, ZOU Caineng, LIU Shaobo, HONG Feng, FAN Junjia, Gui Lili, HAO Jiaqing

WANG Gang, QIN Yong, XIE Yiwei, WANG Ziwei, WANG Boyang, WANG Qi, ZHANG Xiaoyang

WANG Wenqing, LIU Chiyang, ZHANG Dongdong, LIU Wenhui, CHEN Li, LIU Wei

WANG Yang, QIN Yong, YANG Liu, LIU Shimin, Derek ELSWORTH, ZHANG Rui

WEI Hao, XU Jiuhua, ZHANG Guorui, SONG Guichang, ZHAO Junkang

WU Feng, WEN Zhu, YAO Cong, WANG Xianhu, XI Yanping, CONG Linlin

YANG Bo, QU Hongjun, PU Renhai, TIAN Xiahe, YANG Huan, DONG Wenwu, CHEN Yahui

Zaili Tao, Jiyuan Yin, Wen Chen, Dapeng Li, Keda Cai, Zhihua Xu, Qiuyi Du

ZHANG Haitao, XU Guangquan, CHEN Xiaoqing, WEI Jiang, YU Shitao, YANG Tingting

ZUO Hong, DENG Shouchun, LI Haibo

Miaomiao Meng, Xinxing Liu, Tailiang Fan, Ian J. Duncan

 

 

 

 

您是第91295304位访问者  京ICP备05032737号-7  京公网 安备110102004559
版权所有:Acta Geologica Sinica (English Edition)
主管单位:中国科学技术协会 主办单位:中国地质学会
地  址: 北京市阜成门外百万庄26号 邮编:100037 电话:010-68999024 E-mail: geoacta@163.com
本系统由北京勤云科技发展有限公司设计 

京公网安备 11010202007916号

WeChat